Naul, Roland:
Fair Play jako olimpijski ideal i jako wzor osobistego zachowania w sporcie. Protrzeba a rzeczywistosc - opinie mlodych Europejczykow.
In: FAIR PLAY w europejskiej kulturze i edukacji. / Zukowska, Z.; Zukowski, R. (Hrsg.). - Warszawa, 2004, S. 118 - 129
Buchaufsatz/Kapitel in Sammelwerk / Fach: Soziologie, Sozialwissenschaften
Titel:
Fair Play jako olimpijski ideal i jako wzor osobistego zachowania w sporcie. Protrzeba a rzeczywistosc - opinie mlodych Europejczykow.
Autor(in):
Naul, Roland im Online-Personal- und -Vorlesungsverzeichnis LSF anzeigen
Erscheinungsjahr
2004
Erschienen in:
FAIR PLAY w europejskiej kulturze i edukacji. / Zukowska, Z.; Zukowski, R. (Hrsg.). - Warszawa, 2004, S. 118 - 129