Fair Play jako olimpijski ideal i jako wzor osobistego zachowania w sporcie. Protrzeba a rzeczywistosc - opinie mlodych Europejczykow.

In: FAIR PLAY w europejskiej kulturze i edukacji. / Zukowska, Z.; Zukowski, R. (Hrsg.)
Warszawa (2004), S. 118-129
Buchaufsatz / Kapitel / Fach: Soziologie, Sozialwissenschaften