Modeling of electro-mechanically coupled materials on multiple cales

Essen: Univ. Duisburg-Essen, Inst. für Mechanik (2012) (Bericht / Universität Duisburg-Essen Ingenieurwissenschaften, Abt. Bauwissenschaften, Institut füt Mechanik ; 9), III, 155 S.
ISBN: 978-3-9809679-5-2
Dissertation / Fach: Bauwissenschaften
Fakultät für Ingenieurwissenschaften » Bauwissenschaften » Bauingenieurwesen » Mechanik
Zugl.: Duisburg, Essen, Univ., Diss., 2011