Zou, Xun-feng:

Protective role of a new preservation solution in rat renal transplantation

Duisburg, Essen (2011), V, 87 Bl.
Dissertation / Fach: Medizin
Medizinische Fakultät
Sonstige Einrichtungen / Externe
Witzke, O. (Doktorvater, Betreuerin)
Petrat, F. (GutachterIn)
Duisburg, Essen, Univ., Diss., 2011