Badanie możliwości rozróżnienia piwa i wody mieszających się w przepływie : (Investigation of possibility of differentiation of water and beer mixing during flow)
In: I Ogólnopolska Konferencja Automatyka w Rolnictwie i Przetwórstwie Spożywczym Mielno ’97 : (I National Conference Automation in Agriculture and Food Industry Mielno ‘97) - Politechnika Koszalińska, Zeszyty Naukowe Wydzialu Mechanicznego, 1997, S. 23 - 32
Buchaufsatz/Kapitel in Sammelwerk1997Theologie
Fakultät für Ingenieurwissenschaften » Maschinenbau und Verfahrenstechnik
Titel:
Badanie możliwości rozróżnienia piwa i wody mieszających się w przepływie : (Investigation of possibility of differentiation of water and beer mixing during flow)
Erscheinungsjahr
1997
Erschienen in:
Titel:
I Ogólnopolska Konferencja Automatyka w Rolnictwie i Przetwórstwie Spożywczym Mielno ’97 : (I National Conference Automation in Agriculture and Food Industry Mielno ‘97)
Erscheinungsort
Politechnika Koszalińska, Zeszyty Naukowe Wydzialu Mechanicznego
Erscheinungsjahr
1997
in:
S. 23 - 32