Badanie możliwości rozróżnienia piwa i wody mieszających się w przepływie : (Investigation of possibility of differentiation of water and beer mixing during flow)

In: I Ogólnopolska Konferencja Automatyka w Rolnictwie i Przetwórstwie Spożywczym Mielno ’97 : (I National Conference Automation in Agriculture and Food Industry Mielno ‘97)
Politechnika Koszalińska, Zeszyty Naukowe Wydzialu Mechanicznego (1997), S. 23-32
Buchaufsatz / Kapitel / Fach: Theologie
Fakultät für Ingenieurwissenschaften » Maschinenbau und Verfahrenstechnik