Diakun, J.; Kowalczyk, Wojciech:

Badanie podatności chmielu na rozdrabnianie i granulację : (Investigation of hops responsiveness to comminution and granulation)

In: VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego : (VIII Scientific-Technical Conference Construction and Exploatation of Food Processing Machinery)
Politechnika Białostocka, Materiały Konferencyjne (1998), S. 75-81
Buchaufsatz / Kapitel / Fach: Physik
Fakultät für Ingenieurwissenschaften » Maschinenbau und Verfahrenstechnik