Kowalczyk, Wojciech; Diakun, J.:
Wpływ koncentracji zawiesiny na proces rozdzielania w kadzi wirowo-osadowej : (The possiblities of whirpool’s applications to clarification of liquid in food industry)
In: IX Konferencja Naukowo-Techniczna „Budowa i eksploatacja maszyn przemysłu spożywczego BEMS’2000 : (IX Scientific-Technical Conference Construction and Exploatation of Food Processing Machinery) - Politechnika Opolska, Zeszyty Naukowe, 2000, S. 181 - 188
Buchaufsatz/Kapitel in Sammelwerk / Fach: Maschinenbau
Fakultät für Ingenieurwissenschaften » Maschinenbau und Verfahrenstechnik
Titel:
Wpływ koncentracji zawiesiny na proces rozdzielania w kadzi wirowo-osadowej : (The possiblities of whirpool’s applications to clarification of liquid in food industry)
Autor(in):
Kowalczyk, Wojciech im Online-Personal- und -Vorlesungsverzeichnis LSF anzeigen; Diakun, J.
Erscheinungsjahr
2000
Erschienen in:
IX Konferencja Naukowo-Techniczna „Budowa i eksploatacja maszyn przemysłu spożywczego BEMS’2000 : (IX Scientific-Technical Conference Construction and Exploatation of Food Processing Machinery) - Politechnika Opolska, Zeszyty Naukowe, 2000, S. 181 - 188