Kowalczyk, Wojciech; Diakun, J.:

Wpływ koncentracji zawiesiny na proces rozdzielania w kadzi wirowo-osadowej : (The possiblities of whirpool’s applications to clarification of liquid in food industry)

In: IX Konferencja Naukowo-Techniczna „Budowa i eksploatacja maszyn przemysłu spożywczego BEMS’2000 : (IX Scientific-Technical Conference Construction and Exploatation of Food Processing Machinery)
Politechnika Opolska, Zeszyty Naukowe (2000), S. 181-188
Buchaufsatz / Kapitel / Fach: Maschinenbau
Fakultät für Ingenieurwissenschaften » Maschinenbau und Verfahrenstechnik