Diakun, J.; Kowalczyk, Wojciech:

Ograniczenia w zastosowaniu kadzi wirowej do klarowania cieczy : (Restrictions in the use of a cycling vat for liquid clarification)

In: Inżynieria i Aparatura Chemiczna : (Chemical Engineering and Apparatus)
(2001), S. 2 24-27
Buchaufsatz / Kapitel / Fach: Chemie
Fakultät für Ingenieurwissenschaften » Maschinenbau und Verfahrenstechnik