Some notes concerning the investigation of the Moss-Flora in Europe

In: New perspectives in bryotaxonomy and bryogeography : 2. bryological meeting, Poznan, 26.-29.6.1980 : (Seria Biologia ; 20) / Szweykowski, Jerzy (Hrsg.)
Poznań: Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1981), S. 117-118
Buchaufsatz / Kapitel / Fach: Biologie
ehem. Fakultät für Biologie und Geografie