Assessment of Organizational Culture

In: Encyclopedia of Psychological Assessment : Band 2: M-Z / Fernández-Ballesteros, Rocio (Hrsg.)
London [u.a.]: Sage (2003), S. 649 - 657
ISBN: 0-7619-5494-5
Buchaufsatz / Kapitel / Fach: Angewandte Kognitionswissenschaften