Modeling of anisotropic damage in arterial walls

In: Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, Jg. 5 (2005) ; Nr. 1, S. 287-288
ISSN: 1617-7061
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Bauwissenschaften