Hütten, Andreas; Sudfeld, Daniela; Ennen, I.; Reiss, G.; Wojczykowski, K.; Jutzi, P.:

Ferromagnetic FeCo nanoparticles for biotechnology.

In: Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Jg. 293 (2005) ; Nr. 1, S. 93 - 101
ISSN: 0304-8853
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Physik