Pires, M.J.M.; Mansanares, A.M.; da Silva, E.C.Schmidt, J.E.; Meckenstock, Ralf; Pelzl, J.:
Ferromagnetic resonance studies in granular CoCu codeposited films.
In: Journal of Magnetism and Magnetic Materials - 2006, Jg. 300 ; Heft 2, S. 382 - 391
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Physik
Titel:
Ferromagnetic resonance studies in granular CoCu codeposited films.
Autor(in):
Pires, M.J.M.; Mansanares, A.M.; da Silva, E.C.; Schmidt, J.E.; Meckenstock, Ralf; Pelzl, J.
Erscheinungsjahr:
2006
Erschienen in:
Journal of Magnetism and Magnetic Materials - 2006, Jg. 300 ; Heft 2, S. 382 - 391