Pires, M.J.M.; Mansanares, A.M.; da Silva, E.C.; Schmidt, J.E.; Meckenstock, Ralf; Pelzl, J.:

Ferromagnetic resonance studies in granular CoCu codeposited films.

In: Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Jg. 300 (2006) ; Nr. 2, S. 382-391
ISSN: 0304-8853
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Physik