Lindner, Jürgen; Lenz, K.; Kosubek, E.; Baberschke, K.; Spoodig, D.; Meckenstock, Ralf; Pelzl, J.; Frait, Z.; Mills, D.L.:

Non-Gilbert-type damping of the magnetic relaxation in ultrathin ferromagnets: Importance of magnon-magnon scattering.

In: Physical Review B, Jg. 68 (2003), S. 060102-1 - 060102-4
ISSN: 1098-0121
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Physik