Froebelstudy in West Germany.

In: Research on Education of Man., (1989) ; Nr. 2, S. 1 - 21
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Erziehungswissenschaften