"Daarom trachten wij nu te stichten een academie". Frederik van Eeden, significa en de oprichting van de Internationale School voor Wijsbegeerte

In: Mededelingen van het Frederik van Eeden‑Genootschap, Jg. XXXIV (1990), S. 5-13
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Kommunikationswissenschaft