Runde, Ingo; Voigt, Tobias:

Neue Möglichkeiten der EDV bei der Erforschung mittelalterlicher Personennamen

In: Actas do XX congreso internacional de ciencias onomásticas, Santiago de Compostela, 20-25 setembro 1999 / Boullón Agrelo, Ana Isabel (Hrsg.)
1. Aufl., A Coruña: Fundación Pedro Barrié de La Maza (2002), S. 1249-1264
ISBN: 84-9752-014-9
Buchaufsatz / Kapitel / Fach: Geschichte