Rezension: W. P. van Stigt: Brouwer's Intuitionism

In: Mededelingen van het Wiskundig Genootschap, Jg. 35 (1992) ; Nr. 1, S. 17-21
ISSN: 0167-2495
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Kommunikationswissenschaft