Rezension: W. P. van Stigt: Brouwer's Intuitionism

In: Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland, Jg. 4 (1993) ; Nr. 1, S. 89-96
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Kommunikationswissenschaft