Zeybek, U.; John, V.; Lumbsch, Thorsten:

Türkiye likenlerinden Hypogymnia (Nyl.) Nyl. cinsi üzerinde taksonomik arastirma.

In: Doga / Türkiye Bilimsel ve Teknik Ara¸stirma Kurumu, Jg. 17 (1993), S. 109-116
ISSN: 1011-0895
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Biologie