Observations of the Occurrence of some erysiphales in the Ruhr area

In: Mededelingen van de Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen Univ. Gent 64/3b
Gent (2000), S. 593-605
Buchaufsatz / Kapitel / Fach: Biologie