Remarkable, overlooked and new microfungi in North Rhine-Westphalia, Germany.

In: Mededelingen van de Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen Univ. Gent, 66/2a
Gent (2001), S. 1-534, 103-116.
Buchaufsatz / Kapitel / Fach: Biologie