Handwerkeratlas Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen: Kreishandwerkerschaft Gelsenkirchen. (1990), 146 S.
Buch / Monographie / Fach: Geowissenschaften