Extracellular polymeric substances - the material which forms the biofilm

In: Mededelingen - Faculteit Landbouwkundige en toegepaste biologische Wetenschapen, (1998) ; Nr. 63, S. 1129
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Chemie